15.09.2011r. – Płaca minimalna w 2012 r.

Print Friendly, PDF & Email

Płaca minimalna w 2012 r wyniesie 1.500 zł

W Dzienniku Ustaw nr 192 poz. 1141 ukazało się rozporządzenie RM z dnia 13.09.2011 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 20112 roku.

Od 1.01.2012 r. wynagrodzenie minimalne wynosić będzie 1500 zł

Zmian wysokości wynagrodzenia spowoduje wzrost kosztów zatrudnienia oraz wyższe składki na ZUS dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

W 2012 roku podstawa wymiaru składek ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą wzrośnie z 415,80 zł do 450 zł., co oznacza wzrost składek ZUS o 10,15  zł miesięcznie (w 2012 roku składka miesięczna wyniesie 133,39 zł).

Ponadto wzrosną następujące elementy wynagrodzenia:

1) dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej – 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę takiej pracy,

2) wynagrodzenie dla pracownika za czas niewykonywania pracy, jeśli był on gotów do jej wykonywania, a przeszkody leżały po stronie pracodawcy (kwota nie niższa niż minimalne wynagrodzenie)

3) minimalna podstawa wymiaru zasiłków chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego przy pełnym etacie (nie mniej niż 86,29% minimalnego wynagrodzenia)

4) odprawa pieniężna przy rozwiązaniu stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego  (15-krotności minimalnego wynagrodzenia).