UWAGA BARDZO WAŻNA UCHWAŁA 7 SĘDZIÓW NSA Z 24.05.2021 R. W SPRAWIE TZW. NAJMU PRYWATNEGO

Print Friendly, PDF & Email

Uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 24 maja 2021 r. sygn. akt II FPS 1/21
„Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), chyba, że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.”