OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA UMÓW O DZIEŁO DO ZUS OD 2021

Print Friendly, PDF & Email

W 2021 roku wszyscy płatnicy składek, którzy zawrą umowę o dzieło, będą musieli liczyć się z dodatkowymi obowiązkami. Od stycznia bowiem wszystkie umowy o dzieło będą musiały być zgłaszane do ZUS. Przygotowano w tym celu specjalny druk ZUS RUD.

1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którymi płatnik składek zobowiązany jest poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło. Kogo będzie dotyczył ten obowiązek oraz w jaki sposób zgłaszać do ZUS umowy o dzieło? Wyjaśniamy.

Zawarłeś umowę o dzieło? Masz 7 dni na zgłoszenie jej do ZUS

Przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), wprowadziły znaczące zmiany w zakresie umów o dzieło. Zgodnie z art. 22 płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Zgłoszenie musi nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. W jaki sposób to zrobić?

Jak zgłosić umowę o dzieło do ZUS? Na druku ZUS RUD

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych (…). Projekt ten zawiera również nowy druk zwany ZUS RUD służący zgłaszania umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zdaniem projektodawców ZUS RUD umożliwi Zakładowi prowadzenie ewidencji zawieranych przez płatników składek lub osoby fizyczne, umów o dzieło z osobami, z którymi nie pozostają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonują pracy na rzecz pracodawcy z którym pozostają w stosunku pracy.

źródło: legislacja.gov.pl