DORADCA

Właściciel Biura Zbigniew Świerczewski jest doradcą podatkowym wpisanym na listę doradców – nr wpisu 04204, z wykształcenia ekonomista, absolwent wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego.

  • W 1977r. ukończył Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania.
  • W latach 1985-1986 dokształcał się w zakresie handlu zagranicznego i ukończył Studium Ekonomiki Handlu Zagranicznego organizowane przez PTE przy współudziale SGPiS w Warszawie.
  • W 1994 roku ukończył półroczne Studium Podatkowe.
  • W latach 1993-1998 należał do Stowarzyszenia Ekspertów Finansowych i Doradców Podatkowych w Warszawie, z którego wystąpił z chwilą przystąpienia do Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
  • W dniu 30.01.1998 roku uzyskał wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Ministerstwo Finansów.
  • Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym.
  • W latach 1987-1992 był stałym konsultantem w zakresie finansowym i podatkowym Spółdzielni Rzemieślniczej LEVINO. Działalność doradczą prowadzi od 3.11.1987 roku.

Doradca podatkowy Zbigniew Świerczewski jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej do sumy gwarancyjnej, w odniesieniu do jednego zdarzenia, w wysokości 60.000 zł.