OFERTA

Biuro DORADCA PODATKOWY Zbigniew Świerczewski świadczy usługi w zakresie kompleksowego doradztwa podatkowego w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej osób fizycznych, spółek osobowych i osób prawnych oraz w zakresie doradztwa i konsultacji dotyczących opodatkowania świadczenia usług najmu i dzierżawy.

W ramach doradztwa podatkowego Biuro oferuje szeroki wachlarz usług, w tym m.in.:

 • sporządzanie opinii podatkowych
 • sporządzanie porad i informacji podatkowych
 • konsultacje w zakresie skutków podatkowych w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego
 • analizy podatkowe planowanych przedsięwzięć
 • analizy podatkowe zawieranych umów w obrocie gospodarczym
 • kwalifikacja podatkowa przychodów i kosztów
 • pomoc w kontrolach podatkowych i w postępowaniach podatkowych
 • sporządzanie zastrzeżeń do protokołów z kontroli, odwołań i skarg do sądu administracyjnego
 • doradztwo i konsultacje w sprawach opłat planistycznych
 • pomoc przy zakładaniu firm dla osób zagranicznych (osoby fizyczne i prawne)
 • prowadzenie rozliczeń w zakresie najmu dla rezydentów i nierezydentów
 • doradztwo podatkowe w zakresie likwidacji działalności gospodarczej