26.09.2011 r. – ZMIANY W PODATKU VAT DOTYCZĄCE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Print Friendly, PDF & Email

W Dzienniku Ustaw z dnia 22.09.2011r.  Nr 198, poz. 1174 opublikowano znowelizowane rozporządzenie MF w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku VAT. Zmiany weszły w życie zasadniczo z dniem 22.09.2011 roku, z wyjątkiem zmiany dotyczącej fakturowanie mediów m.in. przez wspólnoty mieszkaniowe.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia zwolnieniu z podatku VAT podlegają (zwolnienie obowiązuje z mocą wsteczna od 2.08.2011 r.) :

1) czynności związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, za które pobierane są opłaty, wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz właścicieli tych lokali, tworzących w określonej nieruchomości tę wspólnotę,

2) czynności wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową lub właścicieli lokali mieszkalnych tworzących w określonej nieruchomości wspólnotę mieszkaniową, na rzecz osób używających na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności lokale należące do właścicieli tworzących tę wspólnotę mieszkaniową, za które pobierane są opłaty niezależne od właściciela w rozumieniu ustawy z dnia 21.06. czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lub opłaty pośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 22.06. 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli lokale te są wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe,

Ponadto od 20.09. 2011 r. zmianie uległ zakres towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT według stawki 5 %. – stawkę 5% na towary wymienione w rozporządzeniu można stosować od 1.01.2011 r., zatem możliwa jest korekta w tym zakresie.

 

Pełna treść pod linkiem:

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2011198117401.pdf