30.08.2011 r. – jednolity tekst ustawy o podatku VAT

Print Friendly, PDF & Email

30.08.2011 r. – W Dzienniku Ustaw nr 177 poz. 1054 ogłoszony został tekst jednolity ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Tekst jednolity zawiera  24 dotychczasowe nowelizacje wynikające z przepisów ogłoszonych przed 29 lipca 2011 r.