OD 1 STYCZNIA 2020 R. PRZEDSIĘBIORCY I OSOBY FIZYCZNE NIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Print Friendly, PDF & Email

Od początku 2020 r. podatnicy będą mogli wpłacać VAT, PIT i CIT do urzędu skarbowego wyłącznie na ich indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy. Obowiązek ten obejmie zarówno osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jak i przedsiębiorców.

W związku z tym MF potwierdza, że jeżeli z rozliczenia rocznego za 2019 r. podatnikowi wyjdzie podatek do zapłaty trzeba go będzie uregulować również na swój mikrorachunek podatkowy.

Indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu podatnicy zyskają jeden, stały, indywidualny rachunek do wpłat podatków PIT, CIT i VAT.

Będą na niego musieli wpłacać również odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia. Podatki inne niż PIT, CIT i VAT trzeba będzie wpłacać na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.

Numer mikrorachunku w każdej chwili można wygenerować na stronie podatki.gov.pl.

 

Aby sprawdzić swój numer mikrorachunku, wystarczy podać:

 

  • PESEL, jeśli podatnik jest osobą fizyczną i:

– nie prowadzi działalności gospodarczej
– lub nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT

 

  • NIP, jeśli podatnik:

– prowadzi działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT
– lub jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

 

 

Źródło:

komunikat MF z 17 grudnia 2019 r., pt. „PIT, CIT i VAT zapłacisz na mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r.”, opubl. na www.mofnet.gov.pl