Od 12.08.2017 r. obowiązuje nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny do 100 tys. zł

Print Friendly, PDF & Email

Od 12.08.2017 r. obowiązuje nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny do 100 tys. zł

W dniu 28 lipca 2017 r. opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. Ustaw poz. 1448), która pozwala przedsiębiorcom na dokonywanie corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów poniesionych na środki trwałe – do wysokości 100 tys. zł.

Amortyzacja jednorazowa możliwa jest przy spełnieniu warunku wartości początkowej śodka trwałego min.10 tys. zł lub gdy łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 tys. zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3 500 zł.

Nowe regulacje dotyczą  fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji  Środków Trwałych nabytych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Możliwość zastosowania nowych przepisów dotyczy nowych środków trwałych nabytych od 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

link:  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1448/1