5.03.2012 – Składki ZUS od kwietnia 2012 roku

Print Friendly, PDF & Email

W zakładce POBIERZ w zbiorach TAX INFO zamieściłem wykaz składek ZUS zmieniony od 1 kwietnia 2012 roku. Zmiana podyktowana jest zmianą wysokości składek na fundusz wypadkowy (m.in. dla firm zatrudniających do 9 osób).   

W przypadku płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 pracowników wysokość składki będzie jednakowa i wyniesie od 1 kwietnia br. 1,93% (obecnie – 1,67%), czyli 50% najwyższej stopy procentowej (3,86%), ustalanej na dany rok składkowy dla grup działalności. Identyczna składka obowiązuje płatników, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON.

Innym zasadom podlegają płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia co najmniej 10 ubezpieczonych. W tym wypadku stosowany jest podział według rodzaju pracy oraz stopnia ryzyka (łącznie 64 grupy działalności i 14 kategorii ryzyka). W porównaniu do stanu obecnego te same stopy procentowe zachowają 22 grupy działalności. Wzrost stopy dotyczy 14 grup, a obniżenie 28 grup.

Płatnicy składający w ciągu ostatnich trzech lat ZUS IWA będą podlegać stawce wyliczanej bezpośrednio przez ZUS – na podstawie stóp procentowych i tzw. wskaźnika korygującego.

Zmianom nie ulegnie najniższa stopa procentowa – 0,67% dla działalności finansowej, ubezpieczeniowej, administracyjnej i turystycznej. Podniesiona zostanie natomiast najwyższa dotychczas stopa procentowa – z 3,33% obecnie do 3,86% dla działalności związanej z wydobywaniem węgla kamiennego i brunatnego.