6.03.2012 – „ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ W 2012 roku”

Print Friendly, PDF & Email

W zakładce POBIERZ zamieściłem wyciąg z dokumentu  sporządzonego przez Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów  p.t. „ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ  na 2012 rok”. Ponadto poniżej tego dokumentu zamieściłem „Plan kontroli UKS w Gdańsku na 2012 rok.  Nadal w planach kontroli przewiduje się kontrolę w zakresie m.in.;

– dochodów ze źródeł nieujawnionych i niezgłoszonych do opodatkowania,

– uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem
Internetu.