13-08-2015 DOBRA WIADOMOŚĆ DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH.

Print Friendly, PDF & Email

OD 1.01.2016 ROKU NIE BĘDZIE KOREKTY KOSZTÓW PRZY BRAKU ZAPŁATY.
Wynika to z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Od 1 stycznia 2013 r. do do końca 2015 roku obowiązują przepisy art. 24d ust. 1 ustawy o PDOF oraz art. 15b ust. 1 ustawy o PDOP z których wynika, że gdy termin płatności ustalony przez strony nie przekracza 60 dni, podatnik dokonuje zmniejszenia kosztów podatkowych, jeżeli nie ureguluje kwoty zobowiązania w ciągu 30 dni od daty upływu tego terminu. Korekty tej powinien dokonać w miesiącu, w którym upłynie wskazane przez ustawodawcę 30 dni.
Gdy natomiast termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, wówczas podatnik zobowiązany jest do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów podatkowych, jeżeli w tym terminie nie zostanie ona uregulowana (art. 24d ust. 2 ustawy o PDOF oraz art. 15b ust. 2 ustawy o PDOP).
Powyższe uregulowania ustawowe, które miały pomóc podmiotom gospodarczym, nie spełniły swojej roli – wdrożenie dodatkowych rozwiązań technicznych, których wymaga rozliczanie korekt, zwiększyło bowiem koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. w ustawach o podatku dochodowym uchyla się art. 24d w ustawie o PDOF oraz art. 15b w ustawie o PDOP.
Uchylenie tych przepisów powoduje, że przedsiębiorcy nie będą już zobowiązani, w przypadku niedochowania ustawowych terminów zapłaty w transakcjach kontrahenckich, dokonywać pracochłonnej korekty kosztów podatkowych.