17.02.2013 r. – ZADANIA KONTROLI SKARBOWEJ NA 2013 ROK

Print Friendly, PDF & Email

Resort finansów opublikował dokument określający zadania urzędów kontroli skarbowej na 2013 rok.

Zgodnie z opracowaniem MF „Zadania urzędów kontroli skarbowej na 2013 r.” UKS będzie koncentrować swoje działania na następujących zagadnieniach:

 

1. Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatków, ze szczególnym uwzględnieniem:

a)      podatku akcyzowego (szczególnie w obrocie paliwami płynnymi),

b)      podatku od towarów i usług w obrocie wewnątrzwspólnotowym,

c)       oszustw w podatku od towarów i usług w obrocie krajowym,

d)      ujawniania i kontroli niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,

e)     opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z nieujawnionych żródeł,

f)        uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem Internetu.

2. Celowość i zgodność z prawem wykorzystania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

3. Prowadzenie postępowań kontrolnych z wykorzystaniem technik informatycznych (e-kontrola).

4. Współdziałanie z innymi organami w zakresie wykrywania i zwalczania nieprawidłowości należących do zakresu kontroli skarbowej.

5. Współpraca z instytucjami UE oraz państwami trzecimi.

Na pierwszy ogień pójdzie przestępczość paliwowa, następnie oszustwa w zakresie podatku VAT w obrocie wewnętrzwspólnotowym (czyli tzw. przestępstwa karuzelowe), szara strefa, wyłudzenia podatku VAT przez fikcyjne faktury, a także nadużycia w podatku dochodowym poprzez przerzucanie dochodów do podmiotów powiązanych.

W szczególności zaś działania kontroli skarbowej skupią się na sprawdzaniu rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług, ujawniania i kontroli niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z nieujawnionych źródeł, a także uzyskania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w sieci.

Zatem wzmożonych kontroli skarbowych spodziewać może się nie tylko przedsiębiorca, ale również osoba fizyczna – zwłaszcza w sytuacji, kiedy – zdaniem organów skarbowych – jego wydatki przekraczają osiągane przychody. Dotyczy to na przykład sytuacji, kiedy ktoś kupi nieruchomość czy też samochód, a nie miał do tego wystarczających dochodów lub oszczędności.

Warto zauważyć, że w tym roku MF założył, że 71% wszczętych postępowań powinna zakończyć się „wynikiem pozytywnym” tzn. wykryciem nieprawidłowości (a to oznacza wy­mierzenie podatku do zapłaty z odsetkami oraz kar).

W zakładce POBIERZ przedstawiłem wyciąg z tego dokumentu – link:

https://podatki-komplex.eu/wp-content/uploads/2011/11/Zadania-kontroli-skarbowej-w-2013-r._MF.pdf

oraz plan działania UKS w Gdańsku – link:

https://podatki-komplex.eu/wp-content/uploads/2011/11/Plan_dzialalnosci_UKS-Gda%C5%84sk-na-2013.pdf