21.01.2013 – NOWE INFORMACJA W ZAKŁADCE „POBIERZ”

Print Friendly, PDF & Email

W zakładce POBIERZ dodałem nowe parametry dotyczące wysokości kar z Kodeksu karnego skarbowego obowiązujące w 2013 roku.

POBIERZ 

Ponadto w zakładce POBIERZ/TAX INFO  dodałem nowe wysokości składek ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność gospodarczą w 2013 roku

POBIERZ 

oraz opis zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących od 1.01.2013 roku.

POBIERZ