21.11.2017 – WAŻNY WYROK TSUE DOT. ZASIEDLENIA WYBUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

Print Friendly, PDF & Email

W odniesieniu do budynków wybudowanych i ulepszonych organy podatkowe wyrażały dotychczas jednolity pogląd, że do pierwszego zasiedlenia konieczne jest dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu (np. wynajęcie, wydzierżawienie).

TSUE w wyroku z dnia 16.11.2017 r. uznał, że pierwsze zasiedlenie nie musi być związane z czynnością opodatkowaną, gdyż takie stanowisko nie znajduje oparcia w treści przepisów Dyrektywy 2006/112/WE.TSUE.

Zatem, dostawa (sprzedaż, aport, przejęcie za długi  itp.)  zajętego do używania, ulepszonego budynku, po dwóch latach powinna być zwolniona z VAT.

 

Należy podkreślić, że orzeczenie TSUE (C-308/16 wyrok w sprawie Kozuba Premium Selection)  ma znaczenie nie tylko do przyszłych transakcji, ale może być podstawą do wznowienia postępowania zakończonego prawomocną decyzją.

 

Treść wyroku do pobrania w zakładce POBIERZ