JAK UNIKNĄĆ RYZYKA WSPÓŁPRACY Z NIEUCZCIWYM KONTRAHENTEM_MF

Print Friendly, PDF & Email

JAK UNIKNĄĆ RYZYKA WSPÓŁPRACY Z NIEUCZCIWYM KONTRAHENTEM_MF

 

W MF,  zakończył się pierwszy etap konsultacji w sprawie tzw. należytej staranności w VAT. Chodzi o wypracowanie listy dobrych praktyk, których spełnienie chroniłoby uczciwych przedsiębiorców nabywających towary w transakcjach krajowych. Dotyczą one w znacznym stopniu weryfikacji wiarygodności kontrahentów.

Dokument ma być przygotowany do końca października 2017 roku i ma przedstawiać konkretną listę działań praktycznych, które mogą podjąć, aby uchronić się od byciem wplątanym w karuzele VAT, wyłudzenia i inne przestępstwa skarbowe.

Ich spełnienie w momencie zawierania transakcji skutkowałoby brakiem podstaw do kwestionowania u podatników prawa do odliczenia podatku VAT w następstwie uznania, że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że w ramach danej transakcji ich dostawca dopuścił się przestępstwa.

 

Tymczasem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 14059 wskazał jakie podstawowe czynności może dokonać przedsiębiorca przy weryfikacji kontrahenta.

Pismo to opublikowałem w zakładce POBIERZ.

Proszę się zapoznać.