Na stronie MF nowa wyszukiwarka, która pomoże dowieść podatnikom VAT, że dochowały należytej staranności w VAT.

Print Friendly, PDF & Email

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiły się nowe wykazy, które pomogą dowieść uczciwym podmiotom, że dochowały należytej staranności w VAT.

Teraz na stronach MF można szukać:

  1. podatników, którym odmówiono rejestracji (nie zawiadamiając ich o tym),
  2. skreślonych z rejestru,
  3. przywróconych do rejestru.

Wykazy podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru jako podatnicy VAT ułatwiają przedsiębiorcom weryfikację rzetelności ich kontrahentów.
Wykazy zawierają informacje przydatne dla podatników VAT, co wraz z możliwością ich przeszukiwania usprawnia ocenę aktualnych i potencjalnych kontrahentów oraz minimalizuje ryzyko nieświadomego udziału w karuzelach VAT. Oznacza to duże wsparcie dla przedsiębiorców w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych.
Wykazy są prowadzone na podstawie art. 96b ust. 1 ustawy o VAT ( j.t. Dz. U. z 2017 roku z ostatnią zmianą Dz. U. z 2018 r.,poz.86)

Rodzaje wykazów

Wykazy zawierają następujące listy podmiotów:

  1. dla których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji (zgodnie z art. 96 ust. 4a)
  2. które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT (zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a)
  3. których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona (zgodnie z art. 96 ust. 9h-j).

Jak przeszukiwać wykazy

Wyszukiwanie jest możliwe według numeru NIP lub fragmentu nazwy wyszukiwanego podmiotu.

Fragment nazwy musi zawierać co najmniej 5 następujących po sobie znaków.

NIP należy wpisywać w formacie 9999999999.

Aby rozpocząć wyszukiwanie, w polu „Wykaz” zaznacz jedno z pól:

  • wykaz „o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 1”, czyli wykaz podatników w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub które zostały wykreślone z rejestru jako podatnicy VAT

lub

  • wykaz „o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2” – wykaz podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona

LINK do WYSZUKIWARKI:

http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/wykaz-podmiotow-niezarejestrowanych-oraz-wykreslonych-i-przywroconych-do-rejestru-vat?p