JEDNA BAZA PODATNIKÓW VAT UMOŻLIWI FIRMOM WERYFIKACJĘ INFORMACJI O KONTRAHENTACH

Print Friendly, PDF & Email

Stworzenie jednej elektronicznej bazy podatników VAT, dzięki której firmy będą miały możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach – zakłada uchwalona przez Sejm nowela ustawy o podatku od towarów i usług. Dostęp do wykazu będzie bezpłatny.

Główną zmianą jaką wprowadzi nowela ustawy o VAT i innych ustaw, jest stworzenie jednej bazy podatników VAT, mającej pozwolić przedsiębiorcom weryfikację swoich kontrahentów. Według autorów, czyli resortu finansów, nowe przepisy pozwolą na uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału w karuzelach VAT-owskich. Dostęp do bazy będzie bezpłatny.

Zgodnie z nowelą wykaz podmiotów w odniesieniu, do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT oraz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona), w formie elektronicznej będzie prowadził szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Wykaz będzie dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i będzie aktualizowany na bieżąco tzn. każdy dzień roboczy, raz na dobę.

Nowe przepisy przewidują, że wykaz będzie zawierał m.in.:

  • nazwę firmy;
  • adres prowadzenia działalności;
  • numer NIP; REGON;
  • wykaz rachunków bankowych;
  • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

Ustawa zakłada ponadto, że podatnik nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przelewów, które trafiły na rachunki inne niż wskazana wykazie.

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie 1 września 2019 roku.

Źródło: PAP