MF O OGRANICZENIU KOSZTÓW NIEKTÓRYCH USŁUG

Print Friendly, PDF & Email

MF O OGRANICZENIU KOSZTÓW NIEKTÓRYCH USŁUG

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienie dotyczące wysokości kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych usług i praw  wg  nowego (od. 1.01.2018 r.) art 15e.  ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Istota nowego art. 15e polega na ograniczeniu wysokości kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatnika na nabycie określonych usług niematerialnych i praw.

Szczegółowe omówienie tych zagadnień zawarte jest pliku, które opublikowałem w zakładce „POBIERZ”:

OGRANICZENIE KUP wg art. 15e PDOP_MF

w treści którego omówione są kategorie usług objętych  i nieobjętych przepisami art. 15e  ustawy oraz koszty usług bezpośrednio związanych – art. 15e ust. 11.