STOSOWANIE MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP)

Print Friendly, PDF & Email

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienie podatkowe z 29 czerwca 2018 r. „STOSOWANIE MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP)”

Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe) wydawane na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 ww. ustawy zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k – 14m tej ustawy.

W zakładce POBIERZ pełny tekst objaśnień podatkowych w zakresie MPP