MINISTERSTWA O TZW. „ULDZE NA START”

Print Friendly, PDF & Email

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i ZUS zamieściły na stronie:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,10176,zasady-korzystania-z-tzw-ulgi-na-start.html  

wyjaśnienie dotyczące ulgi na start – cytuję:

Zasady korzystania z tzw. ulgi na start

27-08-2018

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi zawierania umów z przedsiębiorcami korzystającymi z tzw. ulgi na start, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wyjaśniają, że zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start.

Zgodnie z Prawem przedsiębiorców, w okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorcy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to świadczenia usług i realizowania zleceń w ramach tej działalności.

W czasie korzystania z ulgi na start zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej działalności ma charakter dobrowolny i następuje na wniosek przedsiębiorcy. Szczegółowe informacje na temat zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym są dostępne na stronie internetowej ZUS.

 U W A G A

Niestety w ww. komunikacie nie odniesiono się jednak do problemów związanych z działalnością nierejestrową, a żadna z instytucji nie podała, na jakiej podstawie do innych wniosków doszedł gdański oddział ZUS.

Komunikat MPiT, w przeciwieństwie do interpretacji wydanej przez gdański ZUS,  nie tworzą utrwalonej praktyki interpretacyjnej (art. 35 ust. 4 Prawa przedsiębiorców)